Általános tájékoztatás

A www.erzsebetter.hu weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és egyéb feltételeket, szabályokat. A weboldalon közvetlenül semmilyen szolgáltatás nem rendelhető meg. A weboldalon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. Az Erzsébet Vagyonkezelő Kft. (Társaság) nem vállal felelősséget semmilyen kárért – legyen az közvetlen vagy közvetett -, amely a weboldalon található információkból fakadnak, illetve azokkal kapcsolatosak.


Szerzői jogvédelem, adatvédelem

A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag a Társaság jogosult. A weboldalon linken keresztül elérhető egyéb weblapok tekintetében a szerzői jog jogosultja nem a Társaság.

A weboldal információi kizárólag a forrás megjelölésével alkalmazhatóak.
A weboldal eredeti tartalma, illetve bármilyen alkotóelemének közlése meg kell, hogy feleljen valamennyi alkalmazandó jogszabályi rendelkezésnek. Ennek során a felhasználás a cél által indokolt terjedelmet nem haladhatja meg, továbbá a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja. Erre figyelemmel a felhasználó nem jogosult az adott tartalom többszörözésére, újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és formában történő másolására, átvételére, adatbázisában történő tárolására, letölthetővé tételére, valamint a tartalom saját tartalomkénti feltüntetésére, illetve kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Társaság a személyes adatok esetleges kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartja.


Felelősség a szolgáltatásért

A Társaság törekszik a szolgáltatás hibamentes folyamatosságának fenntartására, de a weboldal funkcionalitása, és az általa nyújtott szolgáltatás hibátlan működése tekintetében nem vállal felelősséget. A Társaság a weboldal használatából vagy használhatatlanságából eredő, illetőleg a weboldal használata során a felhasználót ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja, a felhasználó a weboldalt kizárólag saját felelősségére használja. A Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a weboldalon feltüntetett bármely tartalom a felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy más hibák miatt nem elérhető.